Cookies helpen ons om u goed van dienst te zijn. We gebruiken functionele cookies – bijvoorbeeld voor het onthouden van uw login – en cookies voor webstatistieken, het personaliseren van advertenties en het integreren van social media.

Versie april 2018

Grandioos Groningen, gevestigd aan Helperpark 288 N, 9723 ZA, Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Deze vindt u op onze contactpagina. Grandioos Groningen heeft een aangewezen Data Protection Officer (Functionaris Gegevensbescherming), u kunt deze bereiken via [email protected], ter attentie van Rob Mulder, u kunt uw vragen tevens telefonisch stellen, u vindt alle contactgegevens op de www.grandioosgroningen.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Grandioos Groningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer in het geval van betalingen (iDeal/overboeking/incasso)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Grandioos Groningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en uw eigen gegevens te beheren
 • Om goederen en diensten bij/voor u (af) te leveren
 • Grandioos Groningen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Deze gegevens verkopen/verstrekken wij niet aan derden.
 • Grandioos Groningen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiftes.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Grandioos Groningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Grandioos Groningen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Grandioos Groningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens (zolang de termijn niet opnieuw wordt verlengd):

 • Indien u een factuur ontvangt voor een dienst of een offerte aanvraagt (onafhankelijk of u akkoord gaat of niet): Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, KvK- en BTW-nummer, IP-adres, offerte- of factuurinformatie en indien van toepassing betaalgegevens: 10 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht.
 • Indien u afrekent op een andere wijze dan vooruitbetaling, zoals door middel van iDeal, Creditcard, SEPA-incasso worden uw naam, adres en woonplaats evenals factuurnummer verstrekt aan Mollie BV, voor het verwerken van de betaling. Deze worden bij Mollie niet langer bewaard dan noodzakelijk, voor hun privacy policy verwijzen we u graag naar mollie.nl/nl/privacy.
 • Indien u geen klant bent, maar u zich wel inschrijft voor de nieuwsbrief: Naam, E-mailadres, deze bewaren we zolang u ingeschreven bent voor de nieuwsbrief, daarna verwijderen we deze onmiddellijk.
 • Indien u een klacht of misbruikmelding doet, verzamelen we uw Naam, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres, IP-adres en gegevens inzake de melding. Deze worden tot 2 jaar na de melding bewaard om te kunnen voldoen aan eventuele gerechtelijke verzoeken of het kunnen opbouwen van een misbruikdossier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Grandioos Groningen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Grandioos Groningen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account in ons controlepaneel. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Grandioos Groningen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Grandioos Groningen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Grandioos Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

 

© Grandioosgroningen 2018